Producció integrada - 100% Aceite de Oliva Virgen Extra - Les Cabanes. Juncosa de les Garrigues

La Producció Integrada

La nostra recomanació

Un altre segell que distingeix i garanteix la qualitat i la seguretat del nostre oli és la certificació de la producció integrada. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

Amb el distintiu de la producció integrada a Catalunya, s’identifiquen els aliments de qualitat elaborats amb mètodes respectuosos amb la salut i el medi ambient, donant resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors.

Nosaltres com a productors, elaboradors i envasadors estem obligats a complir totes les condicions fixades a les normes tècniques de producció establertes per a cada cultiu, com l’obligació de portar un quadern d’explotació i, si escau, un quadern de postcollita, que recullen les anotacions de totes les intervencions fetes sobre el cultiu i els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda, és la traçabilitat.

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top

Emporta't una ampolla de 250 ml de Les Cabanes de REGAL