Producció integrada - 100% Aceite de Oliva Virgen Extra - Les Cabanes. Juncosa de les Garrigues

La Producció Integrada

La nostra recomanació

Un altre segell que distingeix i garanteix la qualitat i la seguretat del nostre oli és la certificació de la producció integrada. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de la Producció Integrada garanteixen que els productes etiquetats amb el distintiu de la producció integrada compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, que regula aquesta producció.

Amb el distintiu de la producció integrada a Catalunya, s’identifiquen els aliments de qualitat elaborats amb mètodes respectuosos amb la salut i el medi ambient, donant resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors.

Nosaltres com a productors, elaboradors i envasadors estem obligats a complir totes les condicions fixades a les normes tècniques de producció establertes per a cada cultiu, com l’obligació de portar un quadern d’explotació i, si escau, un quadern de postcollita, que recullen les anotacions de totes les intervencions fetes sobre el cultiu i els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al punt de venda, és la traçabilitat.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt